Thương Tín xuất hiện với diện mạo lạ sau thẩm mỹ, công bố dự án làm ăn ở Nha Trang