Tạo hình của Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện sau khi bỏ "râu tôm" khiến ai cũng phải trầm trồ