Phi Nhung làm rõ tin đồn đối xử bạc, chiếm cát-xê Hồ Văn Cường