Phát hiện nhà của Park Seo Joon - Park Min Young cách nhau có... 10 mét: Bước chân sang là hẹn hò được còn gì?