Mai Phương Thuý rút kinh nghiệm chọn trang phục lên sóng truyền hình