“Hương vị tình thân” tập 39: Huy nói lời yêu với Thy