Hồ sơ cá sấu - Tập 37: Tuấn "mỏ" bị khởi tố, Hải tai nạn nguy kịch