Dân mạng vạch ra điểm bất thường trong những đợt từ thiện của Phi Nhung