Cách ly trường hợp từ Campuchia trốn về Ninh Thuận dự đám tang