Bảo Thanh kể hành trình mang bầu, sinh con đúng dịch COVID-19